REACH Belgesi

REACH tüzüğü kapsamına girip AB ülkelerine kimyasal madde ihracatında herhangi bir yasal problem yaşamak istemeyen işletmelerin REACH Belgesi alma zorunluğunu bulunmaktadır. Bu belge, söz konusu kimyasalın içerisinde ECHA tarafından yayınlanan yüksek önem arz eden madde (SVHC) listesinde yer alan bir madden olup olmadığını ve varsa ne oranda bulunduğunu göstermektedir. Bunun için ürün hakkında detaylı bilgiler ve varsa test sonuçları vs ile desteklenmektedir. Eğer içinde ağırlıkça %0.1 oranında SVHC bulunan bir kimyasalın ihracatı söz konusuysa bu kimyasalın ECHA’ya bildirilmesi şarttır.

Giriş yap ve fiyatları gör