İlgili yasa ve yönetmelik gereği lütfen aşağıdaki metnimizi okuyunuz ve okunduğuna ilişkin onayı elektronik ortamda veriniz.

HİZMETİN KONUSU
HİZMET SAĞLAYICISI tarafından 0312 230 08 52 no’lu danışma hattı aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağlamış olduğu hibe, teşvik ve destek konularında verilecek danışmanlık hizmetleridir.

HİZMET BEDELİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

www.kobidanismanlik.com.tr’den alacağınız hizmetler için ödemeler kredi kartı ile veya ALICI’nın banka hesabından Havale/EFT yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu Ön Bilgilendirme Formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’nın işbu formu internet ortamında onayladığı an itibari ile yürürlüğe girer tarafların tüketici sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getirilene kadar yürürlükte kalır.

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

CAYMA HAKKI VE KULLANIM BILGILERI

İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11 ve 15. maddeleri uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Kanun, yönetmelik ve sair mevzuatta sayılı diğer istisnalar saklı kalmak üzere elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkına konu edilemez.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve şikayetlerini HİZMET SAĞLAYICI’nın kobi@kobidanismanlik.com.tr olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için HİZMET SAĞLAYICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde; ALICI, dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve Sanayi Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler.

Her türlü telefon, ses, video, e-mail ve bilgisayar kayıtları delil niteliğindedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ:

6502 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun
29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği