KOBİ DANIŞMANLIK Üyelik Sözleşmesi
Bu metin www.kobidanismanlik.com.tr sitesinin anında ifa edilen hizmetlere ilişkin kullanım şartlarını içerir. Lütfen dikkatli okuyunuz. 
Şartların Kabulü: kobidanismanlik.com.tr sitesine girmekle kobdanismanlik.com.tr kullanım şartlarını ve KVKK Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsınız.


MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme, www.kobidanismanlik.com.tr web sitesi üzerinden müracaat eden ile (kısaca Başvuran/Müşteri olarak anılacaktır) diğer taraftan Korkutreis Mah. Atatürk Blv. 46/42 Çankaya /ANKARA adresinde mukim Kobi Danışmanlık – Yaşar MISTAK (Kısaca Kobi Danışmanlık olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşme ile Müşteri’nin belirtilen tarihte satın almış olduğu Kobi Danışmanlık üyeliği tanımlanmıştır. Bu kapsamda üyemiz aldığı hizmet paketi kapsamında, Kobi olarak veya Girişimci olarak, İhracatçı veya Tarım Hayvancılık yapacak çiftçi olarak kendisine uygun aşağıdaki hizmetlerden faydalanacaktır.

2.1. Hizmetler Hakkında

İşbu Sözleşme’nin amacı;    1. Devletin KOBİ’lere, 2. yeni iş kurmak isteyen Girişimcilere, 3. Tarım ve Hayvancılık yapmak isteyen Çiftçilere sağlamış olduğu hibe, teşvik ve destekler konusunda bilgi, belge ve destek programlarının danışmanlığının yapılması, gerekli eğitim, kurslara yönlendirilmesi ve açıklanan her bir duyurudan haberdar etmek ve işletmeye, yapılan analizden sonra en uygun desteklerden faydalanmalarını sağlamaktır.

2.2.İhtiyaçlarınız doğrultusunda Tele-Danışmanlık

her türlü hibe, teşvik ve destekler  ile ilgili elektronik ortamda, telefonla, e-mail ile veya tele-konferans yoluyla uzmanlarımız danışmanlık hizmeti verecektir. Müşterilerimiz, danışmanlara sorularını yöneltebilir ve  iş bu sözleşmenin konusuna giren hizmetlerle  ilgili detaylı bilgi alabilir. Böylelikle,  Müşterilerimiz zamandan tasarruf ettiği gibi firmalarına da artı bir değer katmaktadır.

2.3. Kurum ve Kuruluşlara veri taban üyeliğinin sağlanması, kayıtların oluşturulması
TÜBİTAK Prodis, KOSGEB veri tabanı, İŞKUR veri taban kaydınızın sağlanması, bağlı olduğunuz Kalkınma Ajansına başvurularınızın yapılması, Ticaret Bakanlığı DYS sisteminizin açılması ve buna benzer bir çok birime kayıt ve başvurularınızın takibinin gerçekleştirilmesidir.
2.4. Firma veya Proje Analizinin sağlanması ile işletmelerin yararlanabileceği hibe, teşvik ve desteklerin belirlenmesi.

2.5. İş Planı ve Proje hazırlamak ve takibi analiziniz tamamlandıktan sonra uygun olan projelerin hazırlanması ve projenizin uzman kadro tarafından yazılmasının sağlanmasıdır.

MADDE 3. UYGULAMA

3.1. Bu sözleşmeye konu olan hizmetler Kobi Danışmanlık tarafından, telefonla yapılan görüşmedeki  sesli müşteri onayı ile, müşterinin sistematik kaydı gerçekleştirilir ve ön bilgilendirme formu, sözleşme ve ödeme formu başvuranın mail adresi/ faks/posta ile tarafına ulaştırılır.  Başvuran, müşteri temsilcisi ile yaptığı BTK Lisanslı ses kayıtlı telefon görüşmesinde ödeme ve hizmetleri kabul ettiğine dair vermiş olduğu sözlü onay ile sözleşmeyi kabul etmiş olur ve sözleşme yürürlüğe girer. Başvuran, yasal süresi içinde  sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir fakat cayma anına kadar almış olduğu (ifa edilen) hizmetlerin bedelini ödemekle mükelleftir. Sözleşme her ne kadar Başvuranın sözlü onayı ile taraflar arasında bağlayıcı hale gelmekteyse de başvuran isterse sözleşmeyi adresine kargo ile isteyebilir ve aldıktan sonra imzalayıp Kobi Danışmanlık’a göndermekle mükelleftir. Başvuran’ın   imzalı sözleşme suretini Kobi Danışmanlık’a göndermemesi sebebiyle meydana gelebilecek hiçbir zarar ziyan ve kayıptan Kobi Danışmanlık sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, online başvurularda ve  ödemelerde IP Adresi (Internet Protokol) üzerinden doldurulan formlar kullanıcının IP adresi ile sözleşme ve kullanım şartlarını okuyup onayladığını kabul eder.

3.2. Kurum ve Kuruluşlara online kaydının yapılması, işveren kayıtları var ise güncellenmesi yapılacaktır. Uygun destekler başvurana bildirilecektir.

3.3. Başvuran ve Kobi Danışmanlık arasında fikir alışverişi olup, firmalar üzerine yapılması gerekenler aktarılacaktır.

3.4. ISO, HACCP, OHSAS, Helallik Belgesi, Marka Tescil Belgesine ihtiyacı olan firmalara belgelerini almak konusunda yapılması gerekenler aktarılacaktır.

3.5. İşini büyütmek ve geliştirmek, markalaşmak ve kurumsallaşmak, makine parkurunu yenilemek vb. düşüncelere sahip olan firmaların proje hazırlaması konusunda yapılması gerekenler aktarılacaktır.

3.6. Başvuran yapmış  olduğu üyelik süresi boyunca istediği zaman Tele Danışmanlık Hizmetimizden yararlanabilecek ve web sitemiz üzerinden güncel bilgileri üyeliği sayesinde yakından takip edebilecektir.

3.7. İtiraz durumunda, çağrı merkezinde yapılan ses kayıtları geçerli sayılır ve kesin delil teşkil eder. Onay alınan tarih genellikle ses kayıt tarihi veya faturadaki tarihtir.

MADDE 4. ÖDEME

4.1. Başvuran, faturada belirtilen tarihte Üyelik Sözleşmesi uyarınca Kobi Danışmanlık’tan yine faturada belirtilen ürün/hizmet/abonelik/üyelik paketini, bedelini ödemek kaydıyla satın almıştır. Bu kapsamda Müşteri’nin 2. maddedeki Kobi Danışmanlık üyeliği  ve sunulan bütün ücretsiz hizmetler için, Kobi Danışmanlık’a fatura kesim tarihinde ödemiş olduğu faturada belirtilen fiyat karşılığı yararlanacaktır.

Başvuran, faturada belirtilen tutarı mail order veya havale/eft şeklinde ödeyebilmektedir.

4.2. Ödeme  Kobi Danışmanlık firmasının Banka Adı: Kuveyt Türk Katılım Bankası Hesap adı:

YAŞAR MISTAK KOBİ DANIŞMANLIK IBAN TR96 0020 5000 0972 2889 8000 01 Hesabına yapılacaktır. Firmanın gerektiğinde diğer banka hesap bilgileri de kullanılacaktır.

4.3. İşbu sözleşmenin 4.1 maddesi, sözleşme tarihi başlangıcından bitişine kadarki belirtilen süre için geçerlidir.

4.4. Proje yazım ücreti, madde 4.1. deki tutara dâhil değildir. Proje hazırlatmak isteyen Müşteriler için Proje Sözleşmesi ayrıca düzenlenecektir.

MADDE 5. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

MÜŞTERİ, Tüketici Ön bilgilendirme Formu ile iş bu sözleşmenin uzaktan iletişim aracı ile onaylanmasından önce gerektiği şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11 ve 15. Maddesi uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Kanun, yönetmelik ve sair mevzuatta sayılı diğer istisnalar saklı kalmak üzere elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkına konu edilemez.

KOBİ DANIŞMANLIK’ın iş bu sözleşme ile belirlenmiş ve vermekle yükümlü olduğu danışmanlık hizmetini elektronik ortamda anında ifa etmesinden dolayı müşterinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 6.DEVİR YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan  hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bununla beraber Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan haklarını bir başka gerçek yada tüzel kişiliğe kullandırmayacağını kabul eder.

MADDE 7. GİZLİLİK

Kobi Danışmanlık’ın sağlayacağı hizmetlerde taraflar yazılı ve sözlü  hizmet içeriklerinin gizliliğini korumakla sorumludurlar.  Kobi Danışmanlık, müşteriden aldığı hiçbir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu bilgileri itinayla korur ve muhafaza eder. Kobi Danışmanlık bünyesindeki hizmetler ve ürünlerden faydalandırmak amaçlı sms, mms, e-posta, fax ve diğer elektronik ortamlardan anket, istatistik, araştırma, arge ve inovasyon amacıyal bilgilendirme yapabilir.

MADDE 8. SÜRE

Müşterinin ses kayıtlı veya online işlem onayı ile yürürlüğe girecek işbu sözleşme gereğince Müşterinin alacağı 2. maddede belirtilen hizmetler sözleşme tarihinden itibaren telefonda veya online IP adresinden onaylanan paketin süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Kampanya paketleri 12 Aylık Taahhüt ile geçerlidir. Taahhüdün süresinden önce bozulmasında ise ceza-i müeyyide uygulanır.

MADDE 9. MÜŞTEREK  HÜKÜMLER

9.1. Müşteri, sözleşme konusu olan mal, hizmet, üyelik veya abonelik gibi ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri çağrı merkezi müşteri temsilcisiyle yaptığı telefon ve tüketici ön bilgilendirme formu aracılığıyla veya internet yoluyla bilgi sahibi olduğunu ve telefon veya elektronik ortamda gerekli onay ve teyidi verdiğini beyan eder.

9.2. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimlerin elektronik ortamda yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi elektronik ortamda yazılı olarak bildirilmedikçe bildirilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri  olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın  tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.

9.3. Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak, tarafların sulh olamaması durumunda sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri  ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. İşbu sözleşme dokuz ana maddeden müteşekkildir.

Kaynaklar:
6502 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun
29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Kobi Danışmanlık İletişim Adresleri:

Kobi Danışmanlık operasyonel faaliyetler için yalnızca size aşağıdaki kanallar üzerinden hizmet vermektedir.

Kobi Danışmanlık Destek Hattı: +90 312 230 08 52 – 0505 282 60 14

Destek Hattı Çalışma Saatleri:

Hafta İçi: 09:00-18:00

Hafta Sonu: Kapalı

Mobil uygulama üzerinden 7/24 destek.

Kobi Danışmanlık destek e-posta adresi: kobi@kobidanismanlik.com.tr

Kobi Danışmanlık’ın müşteri memnuniyet aramalarını gerçekleştirdiği telefon numarası: +90 312 230 2852 – 0505 282 60 14

Güvenliğiniz için bilmeniz gerekenler:

Kobi Danışmanlık, online başvurularınız için kullanıcılara, potansiyel müşterilere ve müşteri olanlara erişim sağlamak amacıyla telefon veya elektronik ortamda iletişime geçecektir.

Müşteri veya kullanıcılar, her türlü bilgi alışverişinde şifre, parola gibi verileri gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.

Müşteri veya kullanıcılar, şüpheli durumlarda web sitemizde (www.kobidanismanlik.com.tr) belirtilen iletişim numaralarımız haricinde, Kobi Danışmanlık adını kullanarak arayan art niyetli kişilere karşı dikkatli ve tedbirli olmalı, derhal Kobi Danışmanlık’a bilgi vermelidir.

Müşteri veya kullanıcılar, sistemin veya bir kullanıcı hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim/kullanıcı hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.