UYARI

İnternet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

KOBİ DANIŞMANLIK – YAŞAR MISTAK

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİİş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan: KOBİ DANIŞMANLIK – YAŞAR MISTAK

Adres: Korkutreis Mah. Atatürk Bulvarı No:46/42 Kat 4 Çankaya/ANKARA

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.kobidanismanlik.com.tr alışveriş sitesine üye olan ve/veya alışveriş yapan kişi.
Üye olurken ve/veya alışveriş yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet veya hizmetlerin, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmetin 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (5) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 5 gün içinde hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen hizmetin kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek hizmetler, tek kullanımlık hizmetler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

MADDE 6- SİPARİŞ İPTALİ

Herhangi bir sebepten dolayı, verdiğiniz siparişi iptal etmek istediğinizde tek yapmanız gereken bize telefon, mail veya sitemizin mesaj bölümünden ulaşmaktır. Sipariş iptaliniz hizmete başladıktan (proje yazılmaya başlandıktan sonra) sonra gerçekleştirseniz, proje yazım ön bedeli iade edilmez, ödememişseniz bunu ödeyip hizmeti iptal edebilirsiniz. Lütfen aldığınız hizmeti iptal etmek istediğinizde, bize hizmet ismi, hizmeti satın alan kişi isim soyisim / şirket ismi ve telefon numarası gibi bilgilerinizi de iletiniz.

Projenin Yatırımcı, girişimci tarafından vazgeçilmesi halinde; projenin idareye tesliminden önce ise sadece proje yazım ön bedeli Yatırımcı, girişimci tarafından Danışman firmaya ödenir, ödenmişse iade edilmez. Projenin İdare tarafından kabul şeklindeki onayından sonra Yatırımcı, girişimci tarafından vazgeçilmesi halinde de protokolün tüm hükümleri uygulanır. Yani Projenin idarece onaylanmasını takiben 6. Maddede belirtilen sözleşme bedelinin % 60’ı yatırımcı, girişimci tarafından Danışman Firma ya ödenir. Girişimci, yatırımcı kendi başına danışman firmadan hariç vaz geçilen proje konusundan yararlanmak için kuruma daha sonra başvuru yaptığında ise proje yazım ön bedeli hariç toplam sözleşme bedelinin %40 lık kısmını da danışman firmaya öder.

Proje yazım ön bedeli ücreti proje hakkında yatırımcıya, girişimciye, yatırım konusu ve KOSGEB, Ticaret Bakanlığı vb. gibi destekler hakkında bilgi verme, proje hazırlama ve proje yazılım ön bedeli olarak sözleşme aşamasında alınmaktadır. Bu ücret her ne sebeple olursa olsun geri iade edilmeyecektir. Hazırlanıp ilgili kur uma teslim edilen projenin destek almaya hak kazanması durumunda, sözleşme bedelinin tamamı Yatırımcı, girişimci tarafından danışman firmaya destek onaylandığı gün den itibaren 7 iş günü içinde ödenecektir.

Proje yazım ön bedeli alınacak hizmete göre farklılık göstermektedir. Seçilen hizmet belirlendikten sonra proje yazım ön bedeli hakkında bilgi verilecektir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.