ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 sertifikasının sağladığı faydalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* Uluslararası ilkelere uygun ve yasal zorunlulukları karşılayan kurumsal İSG politikalarının oluşturulması
* İSG risklerinin ve fırsatlarının doğru bir şekilde ele alınması
* İş sağlığı ve güvenliği risklerinden kaynaklı kazalara, yaralanmalara ve hastalıklara karşı doğru önlemlerin alınması
* Kuruluşun İSG prensipleri konusundaki farkındalığının artırılması
* Çalışanların ve üst yönetimin İSG süreçlerine aktif katılımının sağlanması
* İSG problemlerine kaynaklı maliyetlerin en aza indirilmesi
* Marka itibarının ve paydaş güveninin artırılması

Giriş yap ve fiyatları gör