ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi

Sistemin temel unsurları şunlardır:

* Varlık yönetimi politikası
* Varlık yönetimi hedefleri
* Stratejik varlık yönetimi planı
* Varlık yönetimi planları
* Destekleyici faaliyetler
* Yaşam döngüleri boyunca varlık portföyündeki varlıkları yönetmek için kullanılan süreçler ve prosedürler dahil olmak üzere operasyonel planlama ve kontrol faaliyetleri
* Performans değerlendirmesi
* İyileştirme faaliyetleri
* Diğer ilgili politikalar, süreçler ve yönetim sistemleri ile nasıl ilişkili olduğu veya bunlarla nasıl bağlantılı olduğu konusunda kılavuz bilgiler

 

Giriş yap ve fiyatları gör