KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

2.000.000 ₺ Makine ve Personel Desteği

  • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

Giriş yap ve fiyatları gör