ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgesi’nin sağladığı önemli faydalardan bazıları şunlardır:

* Müşteri gereksinimlerinin karşılanması ve yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanması
* Kurumsal süreçlerin doğru bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesi
* Kurumsal risk ve fırsatların etkili bir şekilde yönetilmesi
* Şirketin departmanları arasında iş birliğinin artırılması, koordinasyonun iyileştirilmesi

Giriş yap ve fiyatları gör