ISO 14064 – Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi

ISO 14064 serisi standartlar sera gazı hesaplama, envanter oluşturmak, doğrulama yapma ve belgelendirme süreçlerine ilişkin konuları detaylandırmaktadır. Hesaplamaların doğru, tam, şeffaf ve tutarlı bir şekilde olmasını sağlamakta, kurumun ve raporlamanın sınırlarını belirlemekte, sera gazı kaynaklarını ve yutaklarını tanımlamaktadır. Ayrıca, sera gazı envanterinin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda kuruluşlara kılavuzluk yapmaktadır.

Giriş yap ve fiyatları gör