ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası Standardı

EN 15713 standardının gereksinimleri şöyle özetleyebiliriz:
Gizli imha tesisleri: Standart, bilgi imhası gerçekleştiren tüm tesislerin şunları yapması gerektiğini belirtir:
o    İş yapmak için gerekli kayıt ve belgelerin tutulduğu bir yönetim ofisine sahip olunması
o    Aynı tesisteki diğer iş veya faaliyetlerden ayrı olunması
o    Bir alarm alma merkezi tarafından izlenen hırsız alarmına sahip olunması
o    Boşaltma, depolama ve işleme alanlarını izleyen kayıt olanaklarına sahip bir CCTV (Kapalı Devre Televizyon) sistemine sahip olunması; müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça görüntüler en az 31 gün süreyle saklanmalıdır.

Giriş yap ve fiyatları gör