Flip book element

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ ekipman/ alet/ teçhizat/ malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 13.977.160 ₺’ ye kadar desteklenir.

Kategoriler:
Devamını oku

Tanıtım Desteği

TV/Radyo, İnternet, Basılı Tanıtım, İç ve Dış Mekânlarda Gerçekleştirilen Tanıtım, Özel Tanıtım Giderleri ve Diğer Tanıtım Harcamalarınız Desteklenir.

Kategoriler:
Devamını oku

Birim Kira Desteği

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri, her bir birim başına yıllık 5.591.174 ₺’ye kadar %50 oranında desteklenir.

Kategoriler:
Devamını oku

Küresel Tedarik Zinciri Destekleri

Üretici firmaların, küresel firmaların tedarik zincirine girebilmelerini teminen; küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamındaki giderleri ve küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin bazı giderleri desteklenir.

Kategoriler:
Devamını oku

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Yurt dışındaki bir markayı satın alarak rekabet avantajı sağlamak ve o pazara hemen satış yapmak istiyorsun. İster dünyaca ünlü bir marka olsun, ister ihracat yapmak istediğin pazarda bilinen köklü bir marka olsun.

Bu markayı satın alman için ihtiyacın olacak kredinin faiz ödemelerinde %50 oranında ve yıllık 8.387.533 ₺’ ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 20.971.151 ₺’ ye kadar çıkarılabilir.

Kategoriler:
Devamını oku

Yurt İçi Fuar Destekleri

İhracat Destekleri Hakkında Kararın 8’nci maddesi çerçevesinde sektörel nitelikli yurt içi fuarların tanıtımı ve dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca destek kapsamına alınan fuarlara ihracatçılarımızın katılımları %50 oranında, 222,472 ₺’ye kadar desteklenmektedir.

Kategoriler:
Devamını oku

Yurt Dışı Fuar Destekleri

Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı kuruluşu olan şirketler destekten yararlanır.

Kategoriler:
Devamını oku

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Şirketler tarafından gerçekleştirilen pazar araştırma faaliyetine (yeni ihraç pazarları oluşturulması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmak amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen araştırma seyahati) ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri,

%50 oranında ve faaliyet başına en fazla

278.091 ₺’ ye kadar desteklenir.

Kategoriler:
Devamını oku

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.